Gospodarka i rolnictwo

McCain Foods i BNP Paribas wprowadzają program rolnictwa regeneracyjnego

Data publikacji:

McCain wraz z Bankiem BNP Paribas uruchamia nowy, atrakcyjny program rolnictwa regeneracyjnego w Polsce, oparty na pakiecie wsparcia zrównoważonych przemian dla producentów ziemniaków. Projekt McCain skierowany jest do krajowych producentów ziemniaków i polega na wsparciu ich  w przechodzeniu na bardziej zrównoważone praktyki rolnicze, poprzez dostarczenie szerokiego pakietu działań pomocowych w zakresie technicznym, handlowym i finansowym. Projekt jest realizowany we współpracy z Bankiem BNP Paribas.

    McCain Foods i BNP Paribas wprowadzają program rolnictwa regeneracyjnego

Producenci ziemniaków stoją przed coraz większymi wyzwaniami, które obejmują zmiany klimatu, zmienność i nieprzewidywalność pogody, wzrost kosztów środków produkcji oraz niepewność regulacyjną. McCain współpracuje z rolnikami, aby zmienić sposób uprawy ziemniaków przy użyciu praktyk rolnictwa regeneracyjnego. System ramowy, który McCain rozwinął na całym świecie, to oparte na ekosystemie podejście do rolnictwa, którego celem jest poprawa odporności upraw, plonów i jakości. Cel ten jest realizowany poprzez poprawę stanu gleby, zwiększenie bioróżnorodności i zmniejszenie wpływu syntetycznych środków produkcji. Rolnicy, którzy uprawiają ziemniaki w Polsce będą mogli wziąć udział w nowym programie w ramach globalnego zobowiązania McCain do wdrażania regeneracyjnych praktyk rolniczych na 100% powierzchni upraw swoich ziemniaków na całym świecie do końca 2030 r.

– Wraz ze spadkiem plonów ziemniaków w całej Europie i zwiększeniem częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, rolnictwo regeneracyjne nie jest przejściowym trendem: to kwestia odporności całego naszego łańcucha dostaw. Obowiązkiem McCain jest stworzenie solidnego pakietu zmniejszającego ryzyko, a celem –zaangażowanie naszych partnerów w transformację i zabezpieczenie naszych długoterminowych dostaw, przy jednoczesnym obniżeniu emisji dwutlenku węgla i ochronie ekosystemów, różnorodności biologicznej i zdrowia gleby – mówi Leslie Camus, wiceprezes ds. rolnictwa w McCain Europe.

Projekt jest wspierany przez Bank BNP Paribas, który udzielił finansowania na koniec roku 2023 r. w wysokości 9,6 mld zł, czyli 10,9% całkowitego portfela kredytowego banku. Bank pomógł również wielu branżom otworzyć się na zieloną transformację i wziął udział w największej na polskim rynku transakcji w formule powiązanej z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SLL) – dla Grupy Polsat Plus o wartości ponad 10 mld zł.

 

 

Wsparcie techniczne

McCain, wraz z niezależnym ekspertem ds. rolnictwa, dr Jerzym Próchnickim, poprowadzi i przeszkoli pierwszą grupę rolników w obszarach takich jak żywotność gleby, materia organiczna, zarządzanie uprawami okrywowymi, dywersyfikacja upraw czy zwiększanie bioróżnorodności. Bank BNP Paribas wspólnie z firmą McCain będzie sponsorował szkolenia techniczne i wsparcie rolników przez 3 lata. 

– Regeneracyjne praktyki agronomiczne są podstawą przywracania i dalszego zwiększania żyzności gleby oraz produkcji wysokiej jakości żywności w opłacalny sposób, szczególnie w przypadku wymagających upraw, takich jak ziemniaki. Co więcej, regeneracyjne praktyki agronomiczne umożliwią magazynowanie w glebie nadmiaru dwutlenku węgla z atmosfery i powstrzymanie katastrofy klimatycznej – mówi dr Jerzy Próchnicki.

 

Wsparcie handlowe

McCain zaoferuje na zasadzie dobrowolności unikalną trzyletnią umowę rolnikom, którzy chcą zaangażować się w działania na rzecz rolnictwa regeneracyjnego. Firma przewiduje wspieranie i nagradzanie rolników za wysiłek na rzecz transformacji. Umowa będzie obejmowała m.in. premię pieniężną za każdą tonę dostarczonych ziemniaków pochodzących z pól uprawianych metodami rolnictwa regeneracyjnego.

 

 

Wsparcie finansowe

McCain będzie współpracował z Bankiem BNP Paribas, by wspierać hodowców w transformacji. Partnerstwo zapewni szereg środków wsparcia finansowego dla plantatorów przystępujących do programu rolnictwa regeneracyjnego, m.in. kredyt o obniżonym oprocentowaniu, by pomóc w przejściu na metody rolnictwa regeneracyjnego. Umowa McCain z Bankiem BNP Paribas została zawarta na trzy lata.

Roman Majchrzycki, kierownik ds. rolnictwa McCain w Polsce podsumowuje. 

– Po udanym wdrożeniu programów rolnictwa regeneracyjnego McCain we Francji i Niderlandach, jestem dumny, że teraz uruchamiamy nasz program w Polsce, aby wspierać zrównoważone dostawy i wzmocnić współpracę z naszymi rolnikami.

– To partnerstwo jest kolejnym krokiem w nieustających wysiłkach Grupy BNP Paribas na rzecz rozszerzenia finansowania działań związanych z dekarbonizacją i transformacją wśród klientów z branży spożywczej. Budowanie portfela kredytowego odpornego na ryzyko związane ze zmianami klimatu, wyższa rentowność dla naszych partnerów i niższe ryzyko dla banku, to tylko kilka z wielu korzyści, jakie takie projekty mogą przynieść obu stronom – mówi z kolei Elżbieta Bugalska, dyrektorka ds. Klientów Strategicznych Sektora Food & Agri w Banku BNP Paribas.

Polecamy produkty z naszego sklepu:Polecamy produkty z naszego sklepu:Polecamy produkty z naszego sklepu:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.