Gospodarka i rolnictwo

KRUS Wyższe zasiłki chorobowe

Data publikacji:

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie, które umożliwia rolnikom i ich domownikom szybsze i sprawniejsze nabycie prawa do zasiłku chorobowego w przypadku zachorowania na COVID-19. Stawka zasiłku została podniesiona o 50 proc., do 15 zł za dzień choroby.

Zgodnie z tym rozporządzeniem następuje skrócenie okresu uprawniającego do wypłaty zasiłku chorobowego z 30 do 14 dni czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli niezdolność ta jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego wywołanym przez koronawirusa. – Powyższe zmiany są odpowiedzią ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, które wynika z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Zmiany związane są także z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zaznaczyło ministerstwo. Zasiłek finansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest wypłacany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi bądź jego małżonkowi, domownikowi) niezdolnemu do pracy na skutek choroby nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Do tej pory zasiłek chorobowy za każdy jeden dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie wynosił 10 zł. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.