Aktualności

Korekta PROW - Jest  decyzja wykonawcza KE

Data publikacji:

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 decyzją wykonawczą Komisji C (2017) 2604 z dnia 18 kwietnia 2017 r.


Najbardziej istotne- z punktu widzenia warunków dostępu do wsparcia-  zmiany, objęte propozycją modyfikacji PROW 2014-2020:
-w działaniu MO3 - Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (poddziałaniu 3.1)-zmiana dotyczy wydłużenia okresu pomocy z 3 do 5 lat, w trakcie którego uczestnicy poszczególnych systemów jakości będą mogli ubiegać się o refundację kosztów ponoszonych z tytułu uczestnictwa w wybranym systemie jakości;
- w działaniu MO4 - Inwestycje w środki trwałe (w poddziałaniu 4.2 –wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w typie operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) – zmiana polega na zwiększeniu maksymalnej wysokości pomocy w ramach poddziałania z 3 mln do 10 mln zł dla jednego beneficjenta;
- w działaniu M10 – Działanie rolno-środowiskowo- klimatyczne (w poddziałaniu 10.2) – Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów genetycznych w rolnictwie w Pakiecie 7 (zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie). Zmiana polega na zwiększeniu stawki dla koni z dotychczas obowiązującej 1500 zł/szt. dla wszystkich ras na stawkę 1900 zł/szt. dla koni małopolskich i wielkopolskich oraz 1700 zł/szt. dla koni pozostałych ras objętych wsparciem;
- w działaniu  11 – Rolnictwo ekologiczne- zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości objęcia wsparciem w ramach działania również nowo nasadzonych ekologicznych upraw sadowniczych. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.