Kopaczka AVR

Kopaczka AVR

Opcja szybkiej wymiany koparki jest dostępna we wszystkich dwurzędowych kombajnach na następny sezon od belgijskiego specjalisty ds. Sprzętu do ziemniaków AVR.

Istniejąca jednostka kopiąca została zmodyfikowana, aby umożliwić jej łatwe usunięcie bez konieczności otwierania wstęgi kopiącej lub wyjmowania uchwytu. Po poluzowaniu kilku mechanicznych połączeń i zacisków można szybko zdjąć całą ramę i jednostkę kopiącą. Firma twierdzi, że system szybkiej wymiany umożliwia łatwe przełączanie między innymi ramami koparek.

Inne nowości AVR obejmują opcję sadzenia niezależnego od rzędów w ciągniętym czterorzędowym Ceres 450. Każdy element sadzący jest napędzany osobno przez silnik hydrauliczny. Czujniki prędkości w kole oraz w czterech elementach do sadzenia zapewniają prawidłowy pomiar i informację zwrotną na temat prędkości i odległości sadzenia w rzędzie.

Ponadto nowe sadzarki Ceres 450 są teraz dostępne z opcją łącza ISObus, które pozwala sadzarce komunikować się z systemem GPS za pomocą protokołu ISObus. Opcję, która obejmuje sterownik, wiązkę przewodów, oprogramowanie i licencję, można również zainstalować w istniejących modelach Ceres 450.

KP

Reklama
Powiązane artykuły