[ATR] Gospodarka i rolnictwo

Komunikat prezesa GUS

Data publikacji:

Główny urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2017 r. w stosunku do roku 2018 wyniósł 108,5 (wzrost cen o 8,5 proc.).

Wskaźnik ten służy ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do określenia – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa – zmiany norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej do ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Komunikat w tej sprawie będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.