Komunikat MRiRW - Aktualna wersja PROW 2014 – 2020

Komunikat MRiRW - Aktualna wersja PROW 2014 – 2020

Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)3910 z dnia 15 czerwca 2018 r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)9783, Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualna wersja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) uwzględniająca zatwierdzone przez Komisję Europejską zmiany PROW 2014-2020 została zamieszczona pod adresem: www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020


Reklama
Powiązane artykuły