[ATR] Gospodarka i rolnictwo

Komunikat KRUS - Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne

Data publikacji:

W Monitorze Polskim z dn. 14 czerwca 2018 r., poz. 551 opublikowano Obwieszczenie prezesa KRUS z dn. 4 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale br. 

 

Wysokość składki za rolnika, małżonka i domownika nie ulegnie zmianie - wynosić będzie 42 zł miesięcznie za każdego.  Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie będzie ona stanowić 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł. Rolnik zatrudniający pomocnika będzie płacił za niego 42 zł miesięcznie, a w przypadku gdy nie będzie to praca w pełnym wymiarze miesięcznym, wysokość należnej składki oblicza się proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu (zgodnie z wymiarem składki podanym w zakładce Opens internal link current window).
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kw. 2018 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w czerwcu 2018 r. emerytury podstawowej (912,86 zł), tj. 91 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kw. 2018 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych nadal stanowić będzie:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 110 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 219 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 329 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 438 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za III kwartał br. upływa z dniem 31 lipca 2018 r., a za pomocników rolnika za dany miesiąc - z 15 dniem następnego miesiąca.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.