Gospodarka i rolnictwo

Jak skutecznie nawozić kukurydzę? Zobacz sam

Data publikacji:

Plon kukurydzy warunkowany jest zaopatrzeniem w wodę i odpowiednim odżywieniem już w fazie 4-10 liści. To właśnie wtedy, determinowana jest długość rzędów i liczba ziarniaków. Niedostateczny wigor młodych roślin, negatywnie odbija się na wielkości plonu. Priorytetem jest wówczas odpowiednie wsparcie roślin w początkowym okresie wegetacji, poprzez ich optymalne odżywienie. Jego celem jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych, których młode rośliny nie są w stanie pobrać.

    Jak skutecznie nawozić kukurydzę? Zobacz sam

Standardowo, strategiczne znaczenie ma zaopatrzenie plantacji w azot – główny składnik plonotwórczy. Przy jego deficycie, zahamowany zostaje wzrost i rozwój młodych roślin. Kluczową kwestią jest stworzenie jak najbardziej komfortowych warunków, by pierwiastek ten, mógł być dostępny przez całą wegetację. Z uwagi na wolne tempo początkowego wzrostu kukurydzy zaleca się zastosowanie 60% całkowitej dawki azotu przedsiewnie, zaś pozostałą część najlepiej zadać pogłównie. W fazie 4-6 liści właściwych. Tak, aby pierwiastek był dostępny dla roślin jeszcze przed kwitnieniem, aż do fazy wytwarzania kolb, czyli w okresie intensywnego poboru azotu. Warto skorzystać z technologii, która zapewni dostępność tego składnika przez długi czas, bez konieczności aplikacji kolejnej dawki nawozów mineralnych. 

Ciekawym narzędziem jest preparat zawierający bakterie wiążące azot atmosferyczny, które zasiedlają część nadziemną roślin. Wspierają dokarmianie, a proces pozyskiwania azotu uniezależniony jest od warunków panujących w środowisku glebowym. Wiązanie azotu odbywa się poprzez liście, przy użyciu enzymu nitrogenazy. Mikroorganizmy bytujące w liściach kukurydzy intensyfikują jej wzrost i rozwój przez cały cykl wegetacji. Co istotne, dostarczają azot z powietrza, niezależnie od ilości tego pierwiastka w glebie oraz uwilgotnienia stanowiska. Pozyskiwany w ten sposób pierwiastek, jest wykorzystywany przez roślinę do syntezy związków białkowych. Proces ten odbywa się wydajnie i w kontrolowany sposób, na wszystkich etapach wzrostu kukurydzy. Źródłem energii dla bakterii jest metanol wytwarzany jako produkt uboczny rozkładu pektyn zawartych w ścianach komórkowych roślin. Proces ten przebiega w trakcie ich wzrostu. 

Z badań naukowych, które potwierdza ponad dwuletnia praktyka rolnicza, wynika, iż mikrobiologiczny produkt BlueN, promowany jako dostawca azotu prosto z powietrza, w przypadku zastosowania w uprawie kukurydzy, dostarcza średnio 76 kg/ha. Pokrywa to brakujące 40% potrzeb pokarmowych kukurydzy na ten pierwiastek. Bez konieczności pogłównej aplikacji nawozów mineralnych. Produkt oparty na Methylobacterium symbioticum SB0023/3 T pozwala na utrzymanie potencjału plonowania roślin, nie tylko kukurydzy, przy stosowaniu niższych dawek nawozów konwencjonalnych. Natomiast, azot pozyskany dzięki bakteriom nie jest uwzględniany w bilansie nawożenia azotowego.

Warto przytoczyć wyniki badań ścisłych prowadzonych w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W doświadczeniu, wykazano niezwykły synergizm działania produktu „azot prosto z powietrza” z preparatem poprawiającym ukorzenienie młodych roślin. Długi okres wegetacji kukurydzy, sprzyja wiązaniu pokaźnych ilości biologicznego azotu z powietrza. Pomimo trudnych warunków w 2023 r, w tym wysokich temperatur latem i niskiego uwilgotnienia gleby, aplikacja zapewniła stały dopływ tego pierwiastka. 

Jednak sam azot to nie wszystko. Liczą się jeszcze możliwości jego wykorzystania przez roślinę, czyli bilans pozostałych składników pokarmowych oraz zaopatrzenie w wodę. W opisywanym badaniu, połączono produkt BlueN z nawozem opartym na organicznej formie cynku. Pobudziło to rozwój i spotęgowało aktywność korzeni w kierunku silniejszego pobierania pozostałych składników, zwiększając tym samym współczynnik wykorzystania azotu oraz wysokość plonu w stosunku do kontroli. Wspólna aplikacja obu produktów w fazie 6 liścia, przyniosła imponującą zwyżkę plonu na poziomie 2,39 t suchej kukurydzy/ha. Co istotne, na poletkach kontrolnych przeprowadzono zabieg standardowym nawozem cynkowym, co jak wiemy, samo w sobie jest już efektywne.

Decydując się na redukcję dawek konwencjonalnych nawozów azotowych, należy rozważyć zastosowanie preparatu wspomagającego właściwe zaopatrzenie roślin kukurydzy w ten pierwiastek. Warto zastosować taki podwójny tuning.

 

Polecamy produkty z naszego sklepu:Polecamy produkty z naszego sklepu:Polecamy produkty z naszego sklepu:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.