Gospodarka i rolnictwo

Informacja dla producentów rolnych

Data publikacji:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do dnia 28 grudnia 2017 r. oddziały regionalne Agencji przyjmują wnioski na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020 wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne.

Pomoc jest przyznawana w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania, a jej wysokość zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych przez członków grupy producentów w poszczególnych latach.  W pierwszym roku jest to 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 8 proc., trzecim – 6 proc., czwartym – 5 proc. i w piątym – 4 proc. przychodów netto. Limit wsparcia wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania  pomocy i nie zmienia się w kolejnych latach. Pomocy z tego działania nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

ARiMR przypomina także, że do 29 grudnia trwa nabór na „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”. Wnioski należy kierować do oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwych dla miejsca zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy.  I jeszcze jedna informacja: do 10 stycznia 2018 r. można ubiegać się o „Wsparcie w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, kierując wnioski do centrali ARiMR. Oba działania finansowane są z PROW 2014 – 2020.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.