Gospodarka i rolnictwo

Informacja dla hodowców bydła

Data publikacji:

Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpocznie na terytorium Polski realizację „Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w stadach bydła”, opracowanego na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła.

Program będzie realizowany przez 5 kolejnych lat i składa się z 2 części:

1) część I - Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV);

2) część II - Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

Uczestnictwo w programie jest:

dobrowolne - posiadacz bydła sam deklaruje chęć uczestnictwa w programie i może realizować dwie części programu równocześnie lub tylko 1 wybraną część oraz może zrezygnować z uczestnictwa w programie w trakcie jego realizacji.

odpłatne- koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ponosi uczestnik programu.

Podstawowym warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w programie jest:

- posiadanie stada bydła zarejestrowanego zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U.) z 2017 r. poz. 546), które posiadacz bydła zgłosi do programu.

- zgłoszenie się w bieżącym roku (2017) do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stademw terminie do 31 grudnia2017roku. W kolejnych latach, nowe stada można będzie zgłaszać w miesiącach listopad- grudzień danego roku.

Prawidłowo zrealizowany program za co odpowiedzialny jest właściciel stada, umożliwi:

- uzyskanie statusu stada wolnego od IBR/IPV i/lub BVD MD ( pozytywny wynik kontroli stada przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzony decyzja administracyjną).

- rozpoznanie i poprawę sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD w stadach bydła objętych programem.

Umocowanie prawne programu:

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz. U. poz. 1722). - wraz załącznikiem określającym szczegółowe informacje dotyczące programu w tym zasady prowadzenia badań laboratoryjnych i zwalczania choroby w stadzie.

Źródło: GIWET

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.