Technika

Homogennie w każdym calu z A-Lima-Bis

Data publikacji:

Oferowane przez firmę A-Lima-Bis ze Środy Wielkopolskiej wozy paszowe Alimamix Evolution precyzyjnie tną i mieszają paszę dla bydła, zadając jednorodną porcję na całej długości stołu. Potwierdzają to wyniki ubiegłorocznego badania „Ocena homogenności dawek kompletnych TMR w teście prototypu wozu paszowego”, przeprowadzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jednorodna porcja, co oczywiste, wpływa na wzrost efektywności, produkcyjności i zdrowotności zwierząt.

    Homogennie w każdym calu z A-Lima-Bis

W ramach badania poddano analizie strukturę fizyczną dawek pokarmowych (paszy) przygotowywanych dla trzech różnych grup technologicznych (high, overflow i medium) w paszowozach marki Alimamix Evolution. Zbilansowane dawki TMR-u zostały pocięte i wymieszane w jednoślimakowym wozie paszowym, a następnie zadane na stół paszowy. 

Niezależna jednostka badawcza zebrała dawki na 5 różnych długościach (po dwie próby badawcze na każdej długości), po czym poddała je analizie pod kątem homogenności struktury fizycznej - każda z prób była przesiana przez sita Penn State (19/8/4 mm). Stół paszowy każdej grupy technologicznej mierzono za pomocą miary o długości 50 m i wyznaczono miejsca poboru prób w punktach 5, 25, 50, 75, 95% długości stołu. 

Wyniki badań jednoznacznie potwierdziły, że testowany wóz paszowy Alimamix Evolution umożliwia przygotowanie homogennych dawek pokarmowych dla bydła. Średni współczynnik zmienności analizowanych dawek pokarmowych dla wszystkich frakcji wynosił 6,99% co jest wynikiem dużo lepszym od zakładanej dla pasz przygotowywanych w gospodarstwie normy wynoszącej 15%.
Co to oznacza w praktyce?

Odpowiednie pocięcie i wymieszanie paszy za pomocą wozu paszowego pozwala na efektywne skarmienie bydła, bez strat mieszanki i zawartych w niej składników. Przekłada się to na poprawę produkcyjności, w tym na wzrost mleczności krów i przyrost opasów, a także na poprawę zdrowotności zwierząt, przemiany metaboliczne i rozrodczość. Pośrednim rezultatem zadawania homogennych dawek przygotowanych w wozach paszowych jest ograniczenie emisji różnych zanieczyszczeń do atmosfery.

Wpływ paszy na wydajność

Tomasz Łuczak, wiceprezes A-Lima-Bis: – Krowa jest smakoszem i nawet niewielka ilość nieświeżej czy zepsutej paszy może negatywnie wpływać na jej chęć spożywania gotowego TMR-u. Dlatego istotne jest, aby pasza nie zalegała w zbiorniku paszowozu, szczególnie latem. Kluczowe jest w tym przypadku zapewnienie całkowitego oczyszczenia kosza. Aby to osiągnąć, należy zadbać o odpowiednią ilość obrotów ślimaka na końcowym etapie wydawania paszy.

Prawidłowo zaprojektowane wóz i jego napędy muszą zagwarantować oczyszczenie zbiornika aż do wskazania wartości 0 kg na wyświetlaczu wagowym maszyny. Stąd wyposażenie wozu paszowego w wagę elektroniczną jest niezbędne. Coraz większym zainteresowaniem wśród hodowców cieszą się systemy ważenia połączone z aplikacją na tablecie lub smartfonie, która łączy się za pomocą Bluetooth i pozwala na bieżąco kontrolować masę paszy w zbiorniku, jak również przekazuje informacje związane z kolejnością i ilością danego składnika TMR. Kluczowym aspektem zwiększającym wydajność stada jest zapewnienie ciągłego dostępu do wody i paszy.

Dobrym zwyczajem jest podgarnianie paszy nawet kilka razy w ciągu dnia, co powoduje zainteresowanie krów i w rezultacie pojawienie się ich przy stole paszowym. Jednorodność wymieszania TMR-u, czyli homogenność, to wskaźnik, który można określić i zbadać, co A-Lima-Bis regularnie robi wspólnie ze swoimi klientami. Równomiernie wymieszana pasza zapobiega sortowaniu, dzięki temu każdy kęs ma tę samą wartość odżywczą, co bezpośrednio przekłada się na wydajność i zdrowotność każdej krowy w stadzie. Bada się również równomierność rozłożenia paszy na stole paszowym, tak aby była ona dostępna na całej długości stołu i aby mogły z niej korzystać wszystkie krowy z danej grupy żywieniowej - również te, które w hierarchii stada zajmują niższe miejsce.

Należy również zwrócić uwagę na jakość noży tnących znajdujących się na ślimaku. Ich ostrość ma bezpośrednie przełożenie na długość cięcia przygotowywanej paszy, jak i samą jakość TMR. Tępe noże to niepotrzebne wydłużenie procesu przygotowania TMR-u i większe zużycie paliwa na cykl. Noże są elementem zużywającym się i podlegają regularnej wymianie, tak aby proces przygotowania był wykonany w optymalnym czasie, a składniki TMR pocięte na odpowiednią długość.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.