[ATR] Gospodarka i rolnictwo

GUS - Ceny produktów rolnych we wrześniu

Data publikacji:

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, we wrześniu 2017 r. odnotowano wzrost cen skupu większości produktów roślinnych (poza ziemniakami), natomiast potaniały produkty zwierzęce (za wyjątkiem mleka).

Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja na targowiskach, gdzie zarejestrowano spadek cen większości produktów roślinnych, natomiast wzrosły ceny produktów zwierzęcych (za wyjątkiem cen prosiąt na chów). Jeśli spojrzeć na sytuację obu rynków na przestrzeni roku, to łączy je wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych. Utrzymał się wzrost cen skupu mleka krowiego, osiągając poziom znacznie wyższy niż przed rokiem. Niższe były tylko w skupie ceny jęczmienia, ziemniaków i żywca wieprzowego. Dla zilustrowania obrazu rynku produktów rolnych we wrześniu przedstawiamy przykładowe  zestawienia. I tak ceny pszenicy w skupie wyniosły 64,57 zł/dt i były wyższe o 1,4 % niż przed miesiącem i o 5,5 % w porównaniu z wrześniem 2016 r. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (79,38 zł/dt) w niewielkim stopniu odbiegały od notowanych przed miesiącem – spadek o 0,1%, natomiast w stosunku do  2016 r. zboże drożało o 6,9%. Za żyto w skupie płacono 53,73 zł/dt, tj. o 1,1% więcej w porównaniu z sierpniem br. i o 7,1% więcej w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta nieznacznie spadły do  64,49 zł/dt – w stosunku do ub. miesiąca o 0,2%, ale na przestrzeni roku wzrosły o 6,8%. Jeżeli chodzi o ceny ziemniaków, to we wrześniu 2017 r. w skupie płacono 27,74 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 18,8%, natomiast w skali roku 5,2%. Na wysokość cen miał wpływ sezonowy skup bardzo tanich (22,55 zł/dt) ziemniaków skrobiowych, których udział w skupie stanowił ok. 70%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono  88,38 zł, tj. o 8,1% mniej niż przed miesiącem, ale o 2,6% więcej niż przed rokiem.
Gdyby analizować przeciętne  ceny skupu pszenicy, żyta i ziemniaków według województw,  to sytuacja wygląda nstp.:  najwyższe ceny pszenicy odnotowano w woj. mazowieckim – 67,83 zł/dt, natomiast  najniższe w woj. małopolskim – 61,07 zł/dt. Ceny żyta osiągnęły najwyższą cenę w woj. świętokrzyskim   - 58 zł/dt, a najniższą w woj. pomorskim – 52,18 zł/dt. Za ziemniaki najwyższą cenę skupu płacono w woj. małopolskim – 46,80 zł/dt, a najniższą w woj. zachodniopomorskim – 22,64 zł/dt.
Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,28 zł/kg i były nieznacznie niższe (o 0,2%) zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i takim samym okresem poprzedniego  roku. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,45 zł, tj. więcej o 1,9% niż przed miesiącem i o 9,2% więcej niż przed rokiem.
Ceny skupu żywca wołowego (6,31zł/kg) w skali miesiąca zmalały o 0,9%, ale w skali roku wzrosły  o 3,9%. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,90 zł/kg i były wyższe o 1,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 8,2% w odniesieniu do ub. roku.
Ceny drobiu rzeźnego w skali miesiąca zmalały o 0,3% do poziomu 3,86 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 3,7%.
Najwyższe ceny żywca wieprzowego we wrześniu 2017 r. odnotowano w woj. lubuskim i łódzkim – 5,74 zł za 1 kg wagi żywej, natomiast najniższe w woj. pomorskim – 5,09 zł/kg. Za żywiec wołowy najwyższe ceny odnotowano w skupie w woj. zachodniopomorskim – 6,89 zł/kg, a najniższe w woj. podkarpackim – 5,84 zł/kg. Za  1 kg wagi żywej drobiu w skupie płacono  najwyższą cenę w woj. warmińsko-mazurskim – 4.97 zł, natomiast najmniej w woj. małopolskim – 3,47 zł.
Za 1 hl mleka płacono w skupie 144,95 zł, tj. o 3,8% więcej niż przed miesiącem i o 29,6% więcej niż przed rokiem. W skali województw najwyższą cenę można było uzyskać w woj. warmińsko-mazurskim  - 151,22 zł, a najniższą w woj. małopolskim – 127,55 zł

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.