Artykuł

Eksport produktów rolno-spożywczych - Polska w czołówce

Eksport produktów rolno-spożywczych - Polska w czołówce

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, wartość światowych obrotów handlowych produktami rolno spożywczymi wyniosła w roku 2018 3,1 biliona dolarów. Największym światowym eksporterem tych produktów jest Unia Europejska. Polska z eksportem o wartości 34,7 mld dolarów należała do czołowych eksporterów żywności, zajmując 7. pozycję w UE i 13. na świecie.

W 2018 r.  eksport żywności krajów wspólnoty (łącznie wewnątrz UE, jak i poza UE) osiągnął wartość blisko 580 mld dolarów, co stanowiło 37 proc. światowego eksportu żywności. Największymi unijnymi dostawcami żywności na światowy rynek były: Niderlandy (101 mld dolarów), Niemcy (88 mld dolarów), Francja (73 mld dolarów), a także Hiszpania i Włochy. Spośród krajów pozaunijnych najwyżej na liście eksporterów, z eksportem o wartości 145 mld dolarów, uplasowały się Stany Zjednoczone. Dalsze miejsca zajęły: Brazylia (83 mld dolarów), Chiny (78 mld dolarów), Kanada (52 mld dolarów), Tajlandia (36 mld dolarów) oraz Indie (35 mld dolarów).

Podobnie jak w przypadku eksportu, UE-27 jest również największym światowym importerem produktów rolno-spożywczych. W 2018 r. kraje UE zakupiły za granicą produkty rolno-spożywcze o wartości 544,1 mld dol., co stanowiło 35 proc. światowego importu żywności. Największymi unijnymi importerami żywności były: Niemcy (109 mld dolarów), Niderlandy (68 mld dolarów) i Francja (65 mld dolarów). Polska nabyła żywność za 23,4 mld dolarów.


Reklama
Powiązane artykuły