Dopłaty 2020: wnioski do 15 czerwca

Dopłaty 2020: wnioski do 15 czerwca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzje o przedłużeniu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW do dnia 15 czerwca 2020 r.

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, oraz z uwagi na obecną sytuacje związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, lecz za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności zostanie pomniejszona 1% (z wyjątkiem wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności bądź działania siły wyższej). Aktualnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

 


Reklama
Powiązane artykuły