Technika Maszyny zielonkowe

Czysty zbiór zgrabiarkami taśmowymi

Data publikacji:

Powoli, acz zauważalnie rośnie europejski rynek zgrabiarek taśmowych. Maszyny tego typu umożliwiają zbiór paszy o jak najmniejszym poziomie zanieczyszczeń oraz obniżenie kosztów eksploatacji maszyn do zbioru. Mniej zanieczyszczeń i brak kamieni w paszy są pożądane przez użytkowników tych maszyn.

    Czysty zbiór zgrabiarkami taśmowymi

Merge Maxx 440 F 

Firma Kuhn rozszerzyła ofertę maszyn do zbioru pasz objętościowych, wprowadzając na rynek nowy czołowy model zgrabiarki taśmowej Merge Maxx 440 F. Jako uzupełnienie modeli Merge Maxx 760, 950 i 1090, zgrabiarka Merge Maxx 440 F jest zawieszana na przednim TUZ ciągnika i może pracować samodzielnie bądź w połączeniu z jednym z pozostałych modeli gamy, lub zgrabiarką karuzelową.

Model Merge Maxx 440 F jest wyposażony w taśmę o szerokości około 1 m dla optymalnego transportu paszy i formowania bocznego wału zielonki. Centralna regulacja napięcia taśmy odbywa się bez użycia narzędzi. Szerokość robocza podbieracza - wynosząca 3 m - z podawaniem pokosu na odległość do ok. 1,4 m oferuje wszechstronność zastosowań, która sprawia, że seria zgrabiarek taśmowych Kuhn Merge Maxx jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla użytkowników. Przemieszczanie podebranego przez podbieracz materiału może odbywać się z jednej lub dwóch stron, co jest idealnym rozwiązaniem dla optymalnego formowania tylnego wału pokosu. Ma to istotny wpływ na przebieg zbioru. Jest to również dobre rozwiązanie do rozdzielania zbyt dużych wałów zielonki dla łatwiejszego suszenia.

Dzięki możliwości rozdziału paszy na obie strony (rozwiązanie stosowane wyłącznie w maszynach Kuhn) tylny, środkowy wał pokosu jest bardzo jednorodny pod względem kształtu i gęstości, niezależnie od maszyny zastosowanej do zgrabiania. Ułatwia to prasowanie bel okrągłych, a owijanie idealnie cylindrycznych bel sprzyja ich lepszej konserwacji i przechowywaniu. Podbieracz o małej średnicy, wyposażony w rolkę Windguard, optymalizuje pobieranie, podnoszenie i przenoszenie podwiędniętych roślin na taśmy. W zależności od ilości paszy rolka Windguard przemieszcza się samoczynnie w górę lub w dół, by zapewnić najlepszy przepływ zielonki na taśmy.

Dzięki zastosowaniu przegubów kulowych maszyna może swobodnie wychylać się w zakresie +/-10°, by dostosowywać się do nierówności terenu. Dla doskonałej stabilności podczas zawracania na zakrętach lub w transporcie drogowym wahacz skutecznie i automatycznie blokuje zespół zawieszenia, gdy maszyna jest podniesiona. Również hydrauliczne, amortyzowane zawieszenie zapewnia stałą ochronę runi. Podbieranie zbieranych roślin jest czyste. Dodatkowo dwie duże, obrotowe płozy prowadzą maszynę, zapobiegając zgarnianiu gleby, tym samym chroniąc ruń podczas bocznych ruchów ciągnika na łukach. 

Mergento VT 9220

W sierpniu 2022 r. w ofercie zgrabiarek firmy Pöttinger znalazł się nowy produkt - zgrabiarka taśmowa Mergento VT 9220, która zbiera podsuszone rośliny przy pomocy podbieracza, zostawiając na łące kamienie i oszczędzając darń. Zgrabiane rośliny są delikatnie unoszone przez palce podbieracza i bez kontaktu z glebą przerzucane na poprzeczne taśmy, przemieszczające zgrabiany pokos w kierunku formowanego wału. Jeśli wał jest formowany między taśmami, szerokość pasa łąki, z którego maszyna zbiera podsuszone rośliny, wynosi 9,2 m. Gdy formuje pojedynczy wał z lewej lub prawej strony, zbiera ściętą zielonkę z pasa o szerokości 8,7 m. Dzięki temu, że odległość między podbieraczami a taśmami przenośników poprzecznych jest mała, straty liści suchych roślin koniczyny i lucerny są niemal zerowe.

Najważniejszym elementem roboczym zgrabiarki Mergento jest zespół przenoszący masę roślinną, którego praca musi być perfekcyjna zarówno przy zbiorze źdźbeł krótkich - jak rośliny koniczyny, jak i długich - lucerny, trawy, słomy. Praca palców podbieracza, prędkość obrotowa rolki i prędkość liniowa taśm poprzecznych muszą być tak zgrane, by zgrabianie masy roślinnej odbywało się równomiernie, co pozwala na właściwe uformowanie wału. Sterowane przez krzywki podbieracza palce chowają się tuż przed taśmą podajnika poprzecznego, a podebrany materiał opada delikatnie na gumową taśmę z wysokości 120 mm. W tym miejscu - między taśmą a podbieraczem - usuwane są grawitacyjnie kamienie i inne zanieczyszczenia, cięższe od roślin.

Wysoką jakość pracy zgrabiarki - wynikającą m.in. z precyzyjnego, trójwymiarowego kopiowania profilu podłoża - zapewniają rolki, usytuowane blisko palców podbieracza oraz przegubowe, centralne zawieszenie ramy, będącej podstawą do mocowania gumowej taśmy poprzecznego przenośnika i napędzającego ją silnika hydraulicznego. Taki kompletny podzespół jest odciążony na całej długości, dzięki czemu nie następuje niszczenie darni. Ponadto dopracowana pod względem kinematyki konstrukcja ramienia prowadzącego ramę tego podzespołu jest zintegrowana z trzema siłownikami hydraulicznymi dwustronnego działania, dzięki czemu bardzo szybko reaguje na wszelkie nierówności podłoża, wychwytywane przez rolki. Gdy maszyna formuje wał usytuowany pośrodku zgrabiarki, zmiana wysokości ustawienia podzespołów roboczych może wynosić od +475 mm do -195 mm. Dodatkowo kąt pochylenia tych podzespołów w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku jazdy można regulować w zakresie od +30° do -13°. Pochylenie w kierunku jazdy może się zmieniać w zakresie od 0° do +11,5°.

SaMASZ Falco 2

Prezentowana po raz pierwszy podczas ubiegłorocznych targów Agro Show maszyna ma dwa elementy robocze o szerokości 3,55 m i może pomieścić między nimi wał zgrabianych z pokosu roślin  o szerokości do 2,7 m, idealnie pasujący do zbioru przez sieczkarnie samojezdne. Przy takiej konfiguracji zbiera świeżo ściętą zielonkę lub podsuszony materiał w jeden wał z pasa o szerokości 9,8 m.

Zgrabiany materiał podnoszony jest przez podbieracz, który bez kontaktu sprężystych palców z podłożem delikatnie podaje rośliny na przenośnik. Na taśmie przenośnika rośliny są przemieszczane poprzecznie do kierunku jazdy i odkładane na formowany wał. Co ważne, szerokość tworzonego wału dopasowana jest do szerokości roboczej podbieracza maszyny zbierającej np. prasy, sieczkarni lub przyczepy zbierającej.  Zgrabiarka podbieraczowo - taśmowa, przyczepiana do ciągnika rolniczego sprawdzi się doskonale podczas zbierania pokosu traw, słomy, roślin motylkowych na sianokiszonkę i do bezpośredniego skarmiania, jak również delikatnych roślin strączkowych w celu ich późniejszego omłotu.

W zgrabiarkach podbieraczowo - taśmowych Falco 2, cechujących się wysoką jakością wykonania i efektywnością, wykorzystano opatentowane rozwiązania na skalę światową. I tak mechatroniczny system sterowania zespołami roboczymi umożliwia automatyczną synchronizację prędkości obrotowych podbieracza z prędkością przesuwu taśmy przenośnika poprzecznego, w zależności od prędkości roboczej zgrabiarki i ilości zbieranego materiału. Zastosowano w tym celu algorytm sterujący napędem podbieracza i przenośnika taśmowego, co dodatkowo pozwoliło uzyskać większe prędkości robocze zestawu ciągnika i zgrabiarki.

W ten sposób zwiększono efektywność roboczą i skrócono czas pracy sprzętu. Kolejną innowacją jest system monitorowania objętości zbieranego plonu, który składa się z układu optycznego, połączonego z systemem lokalizacji GPS i rejestratorem danych. Połączony przez sterownik z regulatorami prędkości układ optyczny wyposażono w kamerę 3D i oświetlacz punktów podczerwieni, umieszczony w strefie przenośnika sekcji podbierająco - przenośnikowej. System monitorowania zgrabiarki pozwala na tworzenie mapy plonu, zawierającej informacje o wydajności użytków zielonych wraz z ich lokalizacją GPS, będąc ważnym narzędziem tzw. rolnictwa precyzyjnego.

AIR 900 T

Firma SIP prezentuje wiodące rozwiązanie w technologii zgrabiania - innowacyjną ciągnioną zgrabiarkę pick-up AIR 900 T. Połączenie opatentowanej elastycznej jednostki pick-up, akceleratora wirnika i taśmy przenośnika umożliwia formowanie napowietrzonych i równomiernie rozłożonych wałów zielonki. Zgrabiarka ma za zadanie zapobiegać utracie wrażliwych liści oraz przedostawaniu się ziemi, piasku i kamieni do wału, zapewniając zbiór paszy wysokiej jakości.

Wysięgnik teleskopowy jest przystosowany do zaczepienia dwóch ciągnionych jednostek pick-up, składających się z przedniej rolki dociskowej, podbieracza prętowego oraz poprzecznego przenośnika taśmowego. To zapewnia możliwość zgrabiania pokosu roślin z pasa o szerokości roboczej 9 m, gdy zgrabiarka formuje wał środkowy. Gdy maszyna ma formować boczny wał z lewej lub z prawej strony, szerokość pasa pokosu, z którego zbiera masę roślin, wynosi 7 m. Duży prześwit między ramą a podłożem oraz jednorodność sekcji pozwalają układać siano w równe wały. Odległość między jednostkami można regulować za pomocą mechanizmu ich zawieszenia. Dzięki temu szerokość wału środkowego można dostosować do szerokości podbieraczy pras formujących bele przewiędniętej zielonki, podbieraczy przyczep zbierających oraz samojezdnych sieczkarni. Jeśli siano jest mokre i ciężkie, jednostki mogą je podzielić, przenosząc je do jednego z wałów: lewego lub prawego. Uformowane wały roślin można przenosić, obracać, łączyć w jeden.

Dzielona oś środkowa zapewnia elastyczność i doskonałe dostosowanie jednostek pick-up do krzywizny gruntu. Całe siano jest podbierane z gruntu, a jednocześnie darń pozostaje nieuszkodzona. Jednostka pick-up bez krzywki jest zbudowana z mniejszej liczby komponentów, co przekłada się na szybszą i łatwiejszą konserwację.

Dobrze przemyślana kombinacja wirnika jednostki pick-up o mniejszej średnicy, rotora palcowego i przedniego walca jednostki pick-up pozwala uzyskać płynny, pozbawiony zakłóceń przepływ. Zęby sprężynowe jednostki pick-up są zakrzywione w przeciwnym kierunku do przesunięcia, więc powodują efekt ciągnięcia. To zapewnia łagodne i szybkie podnoszenie siana z darni i zapobiega zanieczyszczeniu pokosu glebą, piaskiem i kamieniami. Połączenie elastycznego mechanizmu jednostki pick-up o mniejszej średnicy z ciągnionymi zębami pozwala ograniczyć zanieczyszczenie pokosu, zapobiega utracie liści i zachowuje składniki odżywcze w paszy podczas pracy na zboczach. Zęby sprężynowe są zabezpieczone przed utratą za pomocą specjalnego układu, który składa się z podzielonego elementu plastikowego i metalowego zacisku. Do każdego segmentu mocuje się jednorazowo 6 zębów sprężynowych, dzięki czemu konserwacja jest szybka i łatwa. W przypadku uszkodzenia zęba pozostaje on na swoim miejscu i nie trafia do paszy.

Polecamy produkty z naszego sklepu:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.