Gospodarka i rolnictwo

Coraz mniej ekogospodarstw w Polsce

Data publikacji:

Według danych GUS w 2020 r. ekologiczne metody produkcji w Polsce stosowało 18,6 tys. gospodarstw. To o 0,3% mniej niż rok wcześniej, choć nieznacznie wzrósł areał upraw ekologicznych. Jeszcze w 2019 r. obszar przeznaczony pod ekorolnictwo w naszym kraju wynosił ponad 507 tys. ha, a w 2020 r. było to 509 tys. ha.

    Coraz mniej ekogospodarstw w Polsce

W 2020 r. w Polsce 3,5% gruntów rolnych było uprawianych ekologicznie. Tymczasem Komisja Europejska wyznaczyła cel, zgodnie z którym do 2030 r. aż 25% gruntów rolnych w UE będzie uprawiana ekologicznie. W związku z tym, zdaniem ekspertów Farmy Świętokrzyskiej, by to osiągnąć, potrzebne są wielokierunkowe działania ze strony państwa i branży, które wpłyną na zwiększanie świadomości klientów. Prezes Farmy Świętokrzyskiej Łukasz Gębka ocenia, że ogłoszona w maju 2020 roku przez Komisję Europejską strategia „od pola do stołu”, rozbudowana w tym roku o plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, stawia ambitne cele całej branży produkcji rolnej. 

– To pokazuje, w jaką stronę powinny iść wysiłki administracji odpowiedzialnej za wsparcie rolnictwa. Zwiększenie nacisku na produkcję ekologiczną przełoży się na zwiększenie podaży i zaspokojenie coraz większych potrzeb konsumentów. Niezbędna jest jednak edukacja konsumenta i zachęty dla branży 

– podkreśla Gębka.

Mimo zwiększenia powierzchni upraw ekologicznych w Polsce w 2020 r. o ponad 2 tys. ha, co oznacza wzrost o 0,3% rok do roku, nadal jesteśmy pod tym względem na jednej z końcowych pozycji w UE. Według Eurostatu wyprzedzamy jedynie Rumunię, Bułgarię, Irlandię i Maltę.
Tymczasem od 8 lat obserwowany jest trend spadkowy dotyczący liczby gospodarstw ekologicznych. Od 2013 ubyło ich ok. 30% (z 26,6 tys. do 18,6 tys. w 2020 r.). W 2020 r. ich liczba zmniejszyła się o 0,3% - z 18 637 w 2019 roku do 18 575 w 2020 roku, jednocześnie nieznacznie wzrosła ich średnia powierzchnia. Przeciętny ekoareał w Polsce - jak podał GUS - wyniósł w 2020 r. 27,4 ha, czyli o 0,2 ha więcej niż w 2019 r. i o 8% więcej niż w 2013 roku.

Gospodarstwa ekologiczne w Polsce znajdują się głównie w województwach: warmińsko-mazurskim (17,4%), podlaskim (15,6%), mazowieckim (11,7%) i zachodniopomorskim (11,6%). Biorąc pod uwagę powierzchnię areału przeznaczonego pod uprawy ekologiczne wobec całej powierzchni gospodarstw, użytki ekologiczne zajmowały najwięcej, bo 11,5% powierzchni rolnej w zachodniopomorskim i 10,7% w warmińsko-mazurskim. Najmniejszą powierzchnię ekoareału skupiały województwa opolskie (0,6%) i kujawsko-pomorskie (0,7%).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.