Claas CEMOS - symbol elektronicznej optymalizacji maszyn

Claas CEMOS - symbol elektronicznej optymalizacji maszyn

System wspomagania CEMOS funkcjonuje w firmie Claas od 2011 r. w zakresie kombajnów zbożowych. Obecnie system CEMOS jest dostępny dla ciągników Arion i Axion. Możliwe jest także doposażenie do wcześniej zakupionych maszyn. Takie rozwiązanie w porozumieniu z operatorem zoptymalizuje interakcję pomiędzy ciągnikiem, a dołączanym osprzętem.

System wspomagania jest dostępny dla ciągników Claas z bezstopniową przekładnią CMATIC. Zintegrowany został w terminalu obsługowym CEBIS z funkcją dotykową. Na początku pracy prosi o określenie wszystkich niezbędnych warunków obejmujących np. wilgotność, rodzaj gleby, głębokość roboczą czy też dane dotyczące dołączanego osprzętu. System zapamiętuje rodzaj opon zamontowanych w ciągniku. Na podstawie tych danych system określa zalecenia dotyczące wymaganego dodatkowego balastu dla obciążników przednich i tylnych oraz dla obciążników kół. Operator wprowadza do systemu wartości rzeczywiste. W ten sposób w późniejszym oknie dialogowym optymalizacji i w zaleceniu dotyczącym ciśnienia w oponach uwzględniane są również odchylenia od zaleceń, m.in. w przypadku braku określonego obciążnika przedniego. Warto dodać, że operator podczas pracy może w każdej chwili wywołać okno dialogowe optymalizacji. Celem może być albo najwyższa możliwa wydajność powierzchniowa, albo optymalne zużycie paliwa. To operator decyduje, czy chce zachować ustawienia czy też powrócić do sytuacji wyjściowej.

Szukając oszczędności

Kolejną funkcją CEMOS dla ciągników jest wspomaganie ustawień doczepianego osprzętu, co  ma pozytywny wpływ na zużycie paliwa i części eksploatacyjnych, wydajność powierzchniową oraz jakość pracy. System prowadzi operatora na podstawie jasnych wskazówek postępowania. Objaśnienia i schematy narzędzia doczepianego pomagają dokonać właściwych ustawień w odpowiednim miejscu. Dzięki temu nawet niedoświadczeni użytkownicy będą w stanie osiągnąć bardzo dobre wyniki podczas obsługi ciągnika i doczepianego osprzętu.

AK

Reklama
Powiązane artykuły