[ATR] Gospodarka i rolnictwo

Ceny produktów rolnych w grudniu 2018 r.

Data publikacji:

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły zarówno w grudniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,7%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 2,9%).

Poziomy cen skupu i cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach

W grudniu 2018 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem żywca wieprzowego oraz drobiu, przy czym ceny żyta oraz mleka pozostały bez zmian. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe. Wyjątek stanowiły ceny mleka, żywca wieprzowego i żywca wołowego.

Podobną tendencję zmian cen jak w skupie odnotowano także na targowiskach. W skali miesiąca ceny większości produktów były wyższe, z wyjątkiem prosiąt na chów, żywca wieprzowego i żywca wołowego. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów, spadły natomiast ceny prosiąt na chów, żywca wieprzowego oraz jałówek 1-rocznych.

Ceny podstawowych produktów rolnych

W grudniu 2018 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 83,11 zł/dt i były wyższe o 1,0% niż przed miesiącem i o 23,5% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (90,60 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,9%) jak i z rokiem ubiegłym (o 12,3%).

Za żyto w skupie płacono 70,88 zł/dt, tj. tyle samo co przed miesiącem i o 24,7% więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny żyta w stosunku do ubiegłego miesiąca pozostały na tym samym poziomie i wyniosły 71,62 zł/dt, a w odniesieniu do grudnia 2017 r. wzrosły o 9,9%.

W grudniu 2018 r. ceny jęczmienia w skupie (80,34 zł/dt) były wyższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 3,5%), jak i z tym samym okresem 2017 r. (o 20,2%).  Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 84,67 zł, tj. więcej o 1,9% niż przed miesiącem i o 13,3% niż przed rokiem.

Ceny pszenżyta w skupie (77,78 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,5%), jak i z grudniem 2017 r. (o 29,8%). Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 78,81 zł, tj. więcej o 1,1% niż przed miesiącem i o 13,2% niż przed rokiem.

W grudniu 2018 r. ceny owsa w skupie (70,90 zł/dt) były wyższe o 7,8% niż przed miesiącem i o 32,8% w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 73,02 zł i w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,0%, a w skali roku - o 11,2%.

W skupie za ziemniaki płacono średnio 52,74 zł/dt, tj. więcej o 46,7% niż przed miesiącem i o 75,2% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (116,99 zł) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 7,5%), jak i z rokiem ubiegłym (o 35,9%).

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,19 zł/kg i były niższe  zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,6%),  jak i z rokiem ubiegłym (o 8,0%). Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 4,68 zł, tj. mniej o 3,3%  niż przed miesiącem i 6,6% niż przed rokiem.

Za prosię na chów na targowiskach płacono 169,13 zł/szt. Cena ta była niższa zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 6,7%), jak i  z rokiem ubiegłym (o 7,7%).

W grudniu 2018 r. relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta pozostała na takim samym poziomie jak przed miesiącem, natomiast pogorszyła się relacja cen  skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (5,0 wobec 5,1 w listopadzie 2018 r.).

Ceny skupu żywca wołowego (6,54 zł/kg) wzrosły w skali miesiąca o 0,5%, natomiast w skali roku spadły o 2,0%. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,97 zł/kg i były niższe o 1,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano nieznaczny wzrost cen (o 0,1%).

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,69 zł/kg i były niższe o 2,5%  w stosunku do listopada 2018 r., natomiast w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 0,5%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 140,10 zł. Cena mleka w stosunku do ubiegłego miesiąca pozostała na tym samym poziomie, a  w odniesieniu do grudnia 2017 r. spadła o 8,1%.

Źródło: GUS

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.