[ATR] Technika hardi

Bezkonkurencyjny Twin Force

Data publikacji:
hardi maszyna
hardi autoterrain

Ostatnie testy po raz kolejny wykazały, że system oprysku Hardi Twin ze wspomaganiem powietrznym jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym na świecie sposobem aplikacji środków ochrony roślin, przewyższającym nie tylko techniki konwencjonalne, lecz także inne rozwiązania ze rękawem. Zależnie od warunków Hardi Twin pozwala ograniczyć znoszenie cieczy o nawet 80% i zmniejszyć dawkę preparatu o 30%, zapewniając jednocześnie znacznie bardziej równomierne pokrycie roślin cieczą roboczą.

Przeprowadzone w należącym do duńskiego uniwersytetu w Aarhus centrum testowym we Flakkebjerg nowe dwuletnie badania potwierdzają wszystkie zalety rozwijanego od ponad 30 lat systemu Twin, z aktywnym wspomaganiem oprysku ukierunkowanym strumieniem powietrza. W odróżnieniu od wielu innych rozwiązań tego typu, Hardi Twin zapewnia bowiem możliwość regulacji nie tylko siły strumienia powietrza, lecz także jego kierunku, zarówno w przód, jak i do tyłu, co doskonale niweluje znoszące działanie wiatru, pozwala na znacznie lepszą penetrację nawet gęstego łanu oraz umożliwia pracę z większą prędkością.

Dzięki temu można też obniżyć zużycie wody i preparatu, przy zachowaniu wysokiej skuteczności oprysku. W połączeniu z możliwą wyższą prędkością roboczą i mniejszym wydatkiem cieczy na ha pozwala to zwiększyć całkowitą wydajność opryskiwania o nawet 100%.

Trudne warunki podczas testów do wychwytywania cieczy opryskowej wykorzystano szalki Petriego zamontowane  na małych platformach rozstawionych na drodze opryskiwacza. Przy łącznej liczbie 15 przebiegów dziennie i rozmieszczonych na szerokości belki 45 szalkach zebrano dużą liczbę danych, pozwalających uzyskać rzetelne wyniki. Aby warunki były możliwie najtrudniejsze, testy wykonywano na ściernisku i krótko przyciętej trawie, gdzie wiatr może „hulać” bez przeszkód.

Próby przeprowadzono przy normalnej prędkości wiatru wynoszącej 3-4 km/h, i podwyższonej, wynoszącej 6-8 km/h. Przejazdy odbywały się z prędkością 8, 12 i 16 km/h, przy zużyciu wody odpowiednio 150, 100 i 75 l/ha. Dla porównania przejazdy konwencjonalne bez wspomagania oprysku strumieniem powietrza wykonywano tylko przy prędkości 8 i 12 km/h. 

Do testów we Flakkebjerg posłużył opryskiwacz Hardi Commander ze zbiornikiem o pojemności 4500 l i belką Twin Force o szerokości 24 m, uzbrojoną w dwa wentylatory i rękaw. Aby test był możliwie najbardziej zbliżony do procedur rekomendowanych przez renomowany niemiecki instytut badawczy JKI (Julius Kühn Institut), zastosowano rozpylacze ISO LD 025 firmy Hardi, pracujące przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 3 bary, wytwarzające krople średniej wielkości, bardzo zbliżone do kropel generowanych przez referencyjną dyszę JKI.

Wyniki potwierdzają

Z aktywnym systemem Twin najbardziej równomierny rozkład cieczy odnotowano przy prędkości 8 i 12 km/h, podczas gdy technika konwencjonalna przy tych samych prędkościach była obarczona największym znoszeniem cieczy. Było ono wyższe niż oferowała belka Twin przy prędkości 12 i 16 km/h. Najniższe znoszenie zarejestrowano dla belki Twin przy prędkości roboczej 8 km/h, które było znacznie mniejsze niż znoszenie w pozostałych czterech kombinacjach (zarówno Twin, jak i konwencjonalnych), przy wszystkich badanych prędkościach wiatru. Opryskując tymi samymi rozpylaczami, z tą samą prędkością i w takich samych warunkach wietrznych, system Hardi Twin zapewnia mniejsze znoszenie o nawet 80% w porównaniu z belką tradycyjną, z tendencją dalszego wzrostu redukcji znoszenia przy jeszcze silniejszym wietrze czy wyższej prędkości roboczej.

Ilość cieczy opryskowej pod belką była na ogół większa po stronie zawietrznej niż po stronie nawietrznej. Różnice były najbardziej wyraźne przy dużej prędkości wiatru, szczególnie w wypadku oprysków techniką konwencjonalną dla obu prędkości roboczych (8 i 12 km/h).

Ostateczne wyniki testów potwierdzają zatem wyższość systemu Twin Force nad opryskiem tradycyjnym. Wykorzystując belki polowe Hardi Twin z rękawem, można uzyskać w porównaniu do belek konwencjonalnych bardziej równomierne rozpylenie, przy zmniejszonym o 30% zużyciu środków ochrony roślin (w odniesieniu do dawki dla belki konwencjonalnej). Takie rezultaty dotyczą otwartej przestrzeni - ścierniska, niskich roślin czy gołej ziemi. Wyniki dla gęstych upraw, w tym penetracja łanu i pokrycie roślin preparatem, mogą być jeszcze lepsze w porównaniu z tradycyjnym opryskiem.  

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.