[ATR] Aktualności rolnictwo

Barometr koniunktury w rolnictwie - Stonowane nastroje

Data publikacji:

Nastroje ekonomiczne niemieckich rolników wiosną 2018 r. są nacechowane powściągliwością. Dotyczy to oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej, zaś w jeszcze większym stopniu oczekiwań na przyszłość. Według najnowszych danych barometru koniunktury w rolnictwie Niemieckiego Związku Rolników (DBV) poprawie nie uległy również inwestycje - ich planowana wartość jest znacznie niższa od stanu przed kryzysem cenowym 2015/2016. Stosounkowo dobrze jest z kolei oceniana płynność finansowa gospodarstw.

Aktualnie wskaźnik barometru koniunktury w rolnictwie obniżył się nieznacznie w porównaniu z ostatnim badaniem ankietowym przeprowadzonym w grudniu 2017 r., z 23,2 do 22,1 pkt. Tym samym aktualna wartość wskaźnika jest o 3,7 pkt. niższa niż w marcu 2017 r., a tym samym znacznie niższa od stosunkowo wysokich wartości z lat 2011-2014. Maksymalna wartość, która została osiągnięta w tamtym czasie, wyniosła 36,2 pkt. Wartość wskaźnika stanowi podsumowanie oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej i oczekiwań co do jej rozwoju w przyszłości.
W ciągu najbliższych 6 miesięcy chce zainwestować 35% niemieckich rolników, podczas gdy przed rokiem było to 33%. Wartość planowanych na najbliższe pół roku inwestycji jest jednak o 0,1 mld euro niższa od poziomu z poprzedniego roku - obecnie wynosi 4,5 mld euro. Jest to znacznie niżej od stosunkowo wysokiego poziomu z lat 2013-2014, kiedy planowany poziom inwestycji zbliżał się do kwoty ,6 mld euro. Z perspektywy DBV inwestycje w wydajne rolnictwo zapewniają również liczne miejsca pracy w segmentach gospodarki powiązanych z rolnictwem. Z kolei inwestycje w budynki inwentarskie wiążą się z reguły z lepszym dobrostanem zwierząt.
Jeśli chodzi o wartość aktualnie planowanych inwestycji, to na obszar budynków inwentarskich i wykorzystwanej tam techniki przypada 2,5 mld euro, co oznacza spadek o 0,3 mld euro w porównaniu z poprzednim rokiem. Z kolei przewidywane inwestycje w maszyny są o 100 mln euro wyższe niż w 2017 r. (1 mld euro). Również zamierzenia inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zakupu ziemi odnotowują wzrost.
Na skali ocen od 1 do 5 przyszły rozwój sytuacji ekonomicznej jest przez gospodarstwa oceniany średnio na 3,15. Znacznie wyższą wartość osiąga ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej (2,86), jednak występują pewne różnice w zależności od profilu produkcji. Podczas gdy gospodarstwa z uprawą roślin pastewnych oceniają aktualną sytuację ekonomiczną jako gorszą, to np. gospodarstwa z polową produkcją roślinną - nieco lepiej niż w grudniu 2017 r. Nacechowane raczej sceptycyzmem oczekiwania co do przyszłości pozostają w wypadku wszystkich profili gospodarstw w porównaniu z poprzednim badaniem prawie niezmienne.
Rozwój cen jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem wpływającym na ocenę sytuacji w gospodarstwach rolnych. Negatywny wpływ na nastroje mają w szczególności niższe ceny mleka i wyższe ceny pasz, jak również stawki dzierżaw. Z kolei stosunkowo pozytywnie oceniane są ceny bydła oraz niższe koszty finansowe prowadzonej działalności (w tym np. leasing). W porównaniu z poprzednim rokiem ceny mleka, trzody chlewnej oraz zbóż są oceniane znacznie gorzej. Oczekiwania co do plonów są niższe niż przed rokiem (wilgotna jesień, późna wiosna). Z kolei nieco lepiej są oceniane ceny wołowiny oraz warunki otoczenia politycznego.

Źródło: Barometr koniunktury i inwestycji w rolnictwie

Opracował Grzegorz Antosik

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express 10/2018
Zamów bezpłatny egzemplarz / prenumeratę

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.