Gospodarka i rolnictwo

ARiMR - Pomoc dla producentów rolnych

Data publikacji:

Producenci rolni, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, wyrządzone przez sierpniowe huragany, deszcze nawalne i grad, mogą ubiegać się o pomoc. Producent taki posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jest mikroprzesiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014. Pomoc będzie udzielana w następujący sposób:

W ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
- poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody:
- w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
- w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 1050 zł,
- wystąpiły w lasach.


Stawka pomocy wynosi:
- 1000 zł/ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
- 2000 zł/ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody  z tych samych powodów.


Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.
- maksymalnie 10000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności gospodarczej.
Ważna uwaga: pomoc, w przypadku szkód ,o których mowa, pomniejsza się o 50 proc., jeżeli w 2017 r. co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego ryzyka, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27 stycznia 2015 r.
Do wniosku należy dołączyć:
kopię protokołu oszacowania szkód (sporządzonego zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie MRiRW), zawierającego informacje o powierzchni upraw rolnych objętych szkodą lub o zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej,
oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody. W tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie wojewody w postaci sporządzonej na oświadczeniu producenta odpowiedniej adnotacji,
oświadczenie lub zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis  (w przypadku takiej pomocy).
Termin rozpoczęcia składania wniosków oraz wzór wniosku zostanie ogłoszony na stronie Agencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.