365FarmNet - Lepsza dokumentacja i zdjęcia satelitarne

365FarmNet - Lepsza dokumentacja i zdjęcia satelitarne

Narzędzie do wspomagania zarządzania gospodarstwem rolnym 365FarmNet zostało zaktualizowane. Rozwiązanie będzie wkrótce dostępne również na rynku polskim.

Wśród nowinek technicznych jest między innymi możliwość wykorzystania danych satelitarnych.

Komputer do pomocy

Zakres prac w obrębie gospodarstwa rolnego jest bardzo szeroki. Dotyczy to zarówno mniejszych, jak i większych producentów. Przy czym w tym drugim przypadku nakład pracy jest tak duży, że wymaga zastosowania większej liczby maszyn, bardziej zróżnicowanej palety środków produkcji oraz dodatkowego personelu. Zdarza się, że sprawowanie kontroli nad takim „organizmem” wiąże się z wieloma trudnościami i ogromnym nakładem pracy. Nie mniej istotna jest odpowiednia organizacja. . .

fot. firmowe

 


Reklama
Powiązane artykuły